Att bygga väg är en investering som lönar sig och som ger så mycket tillbaka. Jag kan lätt ta mig ut för att ha koll på skogen och det blir enklare att ägna sig åt både jakt och naturliv, säger skogsägaren Birgitta Velander. Och när hon vill belöna sig själv tar hon bilen och kör en sväng på sin skogsbilväg, med fönstren nedhissade.

Birgitta är en väldigt aktiv och nyfiken skogsägare, med ett hjärta som klappar för skogen. Hon äger ca 270 hektar skog fördelade på flera fastigheter i Sundsvall med omnejd. Hon brinner extra mycket för att pröva olika naturvårdsinsatser, som att plantera björk, dämma en myr och lämna vissa skogar orörda. Men hon tvekar inte heller att sköta skogen så att den ska ge virke och därmed intäkter under lång tid framöver.

Vara ute i god tid

Och när Birgitta för ett par år sedan insåg att ett skogsområde nära Bredbyn, tre mil söder om Sundsvall, snart skulle behöva gallras började hon planera för sin skogsbilväg.
– Jag gillar att vara ute i god tid och idén om vart vägen skulle dras var helt min egen. Jag visste ju hur marken är där vägen går och tänkte att det här kommer att bli bra. Sedan tog jag hjälp av SCA som fick snitsla, göra en vägkalkyl och anlita en vägentreprenör. SCA är ett bra stöd och jag brukar resonera om mycket annat än bara vägar med min virkesköpare.

Sommaren 2018 avverkades den 25 meter breda och 700 meter långa väggatan.
– Den avverkningen bekostade nästan hela vägen, säger Birgitta nöjt.

I september samma år grovbröts vägen och några vägtrummor lades på plats.
– Det blev jättebra. Eftersom jag gärna lägger näsan i blöt var jag ut flera gånger för att se att arbetet blev bra. Och det blev det. Nu är det viktigt att vägen får stabilisera sig innan den ska grusas nästa höst. Jag har satt upp en vägbom så att den ska få vara ifred. 

Klarar lastbil med släp

Birgitta valde att bygga en så kallad klass C1-väg, för att kunna använda vägen så mycket som möjligt.
– Vägen är gjord för att klara lastbil med släp och kan användas året om, förutom under svår tjällossning. Jag tycker det är bra att bygga rejält, för man får bättre pris vid avverkningen om man kan använda vägen under i stort sett hela året, säger Birgitta och fortsätter:

– Det är bra att investera i en väg. Förutom att det blir så mycket lättare att komma ut i skogen, vare sig det gäller skogsvård eller att njuta av friluftslivet, så höjer det värdet på fastigheten. Och när man ska avverka blir avverkningskostnaden lägre om skotaren slipper köra så långt i skogen.

Viktigt med underhåll

Birgitta är även delägare i en annan väg, och tycker att det är bra när man kan samarbeta.
– När det gäller den gemensamma vägen har vi gjort en del underhåll som att fylla igen gropar och slå dikesrenarna. Och vi kollar även vägtrummorna så att det inte blir översvämningar. Det är viktigt att sköta om sin väg så att den håller.

Nu smider Birgitta planer på att bygga ännu en väg.
– Det är så praktiskt att kunna ta bilen och köra ut, även om jag såklart är ute och rör mig till fots i skogen också. Jag brukar köra sakta med fönstren nerhissade och planera för olika åtgärder. Jag är nog ute och kör minst tre gånger i veckan. Det är min belöning till mig själv!

Tänk på detta

  1. Ha framförhållning och planera i god tid.
  2. Tänk till på vad du vill använda vägen till på lång sikt.
  3. Bygg rejält när du ändå ska bygga.
  4. Ta hjälp av en kunnig partner, som t ex SCA, för planering och utförande
  5. Det blir lättare att sköta om skogen och göra åtgärder.
  6. Du kan lättare njuta av din skog och friluftslivet.
Birgittas tips för dig som går i vägtankar
Birgitta Velander, skogsägare som byggt skogsbilväg

Bygga väg

Funderar du på att bygga en skogsbilväg? Här finns mer tips och kontakter till en virkesköpare som kan hjälpa dig vidare.

Läs mer
Tips