Kanske är det då dags att gallra eller röja. Vi hjälper dig med de rätta åtgärderna för att du ska lyckas med ditt skogsbruk. Kontakta din lokala virkesköpare när du vill veta mer om åtgärder för din skog, eller när du går i tankarna att genomföra en virkesaffär.

Därför ska du gallra

Kvinna vistas i skogen som rekreation.

Högre trivsel
En gallring ger dig bättre sikt och framkomlighet i skogen. Perfekt för dig som vill vistas i och njuta av din skog, oavsett om det handlar om att jaga, plocka svamp, löpträna eller bara vara.

Chans till påverkan
Vid gallring har du möjlighet att påverka hur din framtida skog ska se ut och skapa en mer värdefull skog. Genom att välja vilka träd som ska sparas får du färre men större träd.

Skotare hämtar virke i skogen efter slutavverkning

Investering på sikt
Genom att de träd som du väljer att spara får bättre tillgång till näring växer de bättre och du får mer timmer vid slutavverkning.

Utdelning direkt
Till skillnad från när man röjer skogen så tas virket om hand vid gallring. Det kan ge dig en tidig intäkt från skogen.

Läs mer och beställ din gallring

Därför ska du röja

Timmer vid Tunadals sågverk.

Bättre ekonomi
Röjning ökar värdet på din skog. Du tjänar in kostnaden redan vid första gallring, och samtidigt får du ett högre värde vid slutavverkning.

Skogmiljö.

Minskad risk för skador
Röjning ger kraftigare och stabilare stammar som är bättre rustade för storm och snö.

Cleaning. Röjning.

Möjlighet att påverka
Röjning ger dig chansen att välja hur din framtida skog ska se ut.

Mimmi Almqvist i skogen som

En finare skog
Röjning ger bättre sikt och en mer tillgänglig skog som är trevlig att vistas i.

Läs mer och beställ din röjning

Logga in i din skog

I Skogsvinge kan du se alla dina kontrakterade åtgärder, exempelvis när du köpt en gallring från oss. Du kan följa inmätningen av virket och se vilken intäkt gallringen resulterade i. Du loggar enkelt och säkert in med ditt BankID.

Läs mer och logga in
Skogsvinge

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter