Har du tänkt plantera gran till våren, men kan tänka dig att göra det redan i höst? Då kommer här ett fint erbjudande! Just nu får du 25% rabatt på granplantor av modellen JackPot.

Kontakta oss och beställ dina plantor via
plantleveranser@sca.com 

 

För varje såld planta skänker vi 10 öre till UNHCR för att hjälpa människor på flykt i Ukraina.

Erbjudandet gäller till 30 september eller så långt lagret räcker. Plantorna levereras senast 14 oktober.

Våra plantor

JackPot plantor Bogrundets plantskola, NorrPlant.

JackPot
JackPot är vår trotjänare till planta som ger träd som står stadigt i framtiden, tack vare det starka rotsystemet. JackPot finns som gran, tall, contortatall och lärk. Varje plantlåda innehåller 67 krukor med luftspalter. JackPot passar marker som är riktigt bördiga, har stor konkurrens av vegetation eller saknar markberedning.

PowerPot plantor Bogrundets plantskola, NorrPlant.

PowerPot®
PowerPot är en något mindre planta än JackPot och ger en effektivare och mer kostnadseffektiv plantering. PowerPot finns som gran, tall och contortatall. Varje plantlåda innehåller 128 krukor vilket innebär billigare transport och att plantören kan bära med sig fler plantor ut på hygget. PowerPot passar på alla typer av marker som är markberedda

SuperPot granplantor Bogrundets plantskola, NorrPlant.

SuperPot®
SuperPot är vår största planta och finns som både tall och gran. Varje plantlåda innehåller 40 krukor. SuperPot passar marker med ett stort vegetationstryck, när du ska återplantera jordbruksmark eller vid hjälpplantering när du behöver komplettera din föryngring.

Läs mer om våra plantor