Att gallra är att forma din fastighet. Vill du ha bättre sikt och lättare att nå svampgömmorna? En gallring ger dig möjlighet att påverka. Dessutom får du en finare skog och bättre kvalitet på träden, och det gallrade virket kan ge dig en tidig intäkt.

Därför ska du gallra

Kvinna vistas i skogen som rekreation.

Högre trivsel
En gallring ger dig bättre sikt och framkomlighet i skogen. Perfekt för dig som vill vistas i och njuta av din skog, oavsett om det handlar om att jaga, plocka svamp, löpträna eller bara vara.

Chans till påverkan
Vid gallring har du möjlighet att påverka hur din framtida skog ska se ut och skapa en mer värdefull skog. Genom att välja vilka träd som ska sparas får du färre men större träd.

Skotare hämtar virke i skogen efter slutavverkning

Investering på sikt
Genom att de träd som du väljer att spara får bättre tillgång till näring växer de bättre och du får mer timmer vid slutavverkning.

Utdelning direkt
Till skillnad från när man röjer skogen så tas virket om hand vid gallring. Det kan ge dig en tidig intäkt från skogen.

Följ din gallring

I Skogsvinge kan du se alla dina kontrakterade åtgärder, exempelvis när du köpt en gallring från oss. Du kan följa inmätningen av virket och se vilken intäkt gallringen resulterade i. Du loggar enkelt och säkert in med ditt BankID.

Läs mer
Skogsvinge
Karlolof Boman

Karlolof Boman, virkesköpare i Lycksele

"Gallring är ett sätt att få en mer värdefull skog i framtiden. I stället för att få många små klena träd, får du färre grövre träd. Du styr också tillväxten till de finaste träden, vilket ger mer pengar vid slutavverkning."

Så gallrar du med SCA

1. Vi bokar in ett möte där du berättar vad du har för mål med skogen.
2. Din virkesköpare gör en bedömning baserad på dina mål och din fastighets förutsättningar och tar fram ett förslag för hur gallringen ska utföras.
3. Ett avtal skrivs mellan dig och SCA.
4. Gallringen utförs i din skog.
5. Virkesköparen följer upp och säkerställer att gallringen är utförd enligt dina önskemål.

Arbete med gallringsskördare.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter