Att gallra är att forma din fastighet. Vill du ha bättre sikt och lättare att nå svampgömmorna? En gallring ger dig möjlighet att påverka. Dessutom får du en finare skog och bättre kvalitet på träden, och det gallrade virket kan ge dig en tidig intäkt.

När skogen är omkring 40 år och träden börjar stå tätt är det dags att gallra - och du kan få den första inkomsten från din skog.

Klenare träd med sämre kvalitet gallras ut och de finare stammarna lämnas kvar. De som står kvar får mer ljus, näring och vatten och kan utveckla mer värdefullt virke tills det är dags för slutavverkning.

Du bestämmer

Kanske vill du spara favoritsvampstället, bevara en stig eller ett träd som betyder något särskilt för dig. Rådgör med din köpare om vilken naturhänsyn du ska lämna, om du behöver bygga en väg eller vilken årstid som är mest lämplig.

Startbild för video på sca.com

Virkesköparen tipsar

Virkesköparen tipsar

Vår virkesköpare Daniel Molin tipsar om vår tjänst Gallring för dig som skogsägare. Kontakta Daniel eller någon annan av våra duktiga virkesköpare när det är dags att gallra.

Därför ska du gallra

Kvinna vistas i skogen som rekreation.

Högre trivsel
En gallring ger dig bättre sikt och framkomlighet i skogen. Perfekt för dig som vill vistas i och njuta av din skog, oavsett om det handlar om att jaga, plocka svamp, löpträna eller bara vara.

Chans till påverkan
Vid gallring har du möjlighet att påverka hur din framtida skog ska se ut och skapa en mer värdefull skog. Genom att välja vilka träd som ska sparas får du färre men större träd.

Skotare hämtar virke i skogen efter slutavverkning

Investering på sikt
Genom att de träd som du väljer att spara får bättre tillgång till näring växer de bättre och du får mer timmer vid slutavverkning.

Utdelning direkt
Till skillnad från när man röjer skogen så tas virket om hand vid gallring. Det kan ge dig en tidig intäkt från skogen.

En insats för framtiden

Att gallra är att vårda skogen. Dessutom ökar man värdet på sina ägor. Det håller skogsägaren Jerry Sjögren, som har gallrat med SCA flera gånger, med om.
- Det gäller att ta hand om skogen för framtida generationer, säger Jerry.

Läs hela intervjun här

Vår samlade kunskap är din

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade avverkningslag som anpassar avverkningen efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Virkespriser

I prislistorna hittar du information om våra aktuella virkespriser för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Visa prislistorna

Vi ansvarar för hela kedjan

Från det att du skrivit kontrakt ansvarar vi för hela kedjan, från gallringstillfället tills dess att virket är levererat och inmätt vid en industri eller virkesterminal och du har fått din ersättning.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Sälja virke

Vi erbjuder olika typer av affärsformer till dig som vill sälja virke. Målet är att det ska vara enkelt och att du ska känna dig nöjd med din affär.

Läs mer här

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter