När vi har ett helhetsansvar för din fastighet kan du fokusera på annat och samtidigt känna dig trygg med att din skog sköts på det sätt du vill.

Du bestämmer

Dina mål med ditt skogsägande utgör grunden för vårt uppdrag och de lösningar vi föreslår, både avseende ekonomi och skogsskötsel.

Du väljer själv hur mycket du vill ha hjälp med. Berätta för din virkesköpare om dina önskemål, rådgör om vilken naturhänsyn du vill lämna, om du behöver bygga en väg eller om du funderar över något annat.

Dina mål

Utifrån dina mål hjälper vi till med både planering och skötsel av din skogsfastighet. Det brukar räcka med ett par möten per år där vi går igenom året som varit och planerar nästa år, både skogligt och ekonomiskt. Du behöver inte lägga ner mycket tid, men har full kontroll över din fastighet och kan känna dig helt trygg med att din skog sköts på det sätt du vill.

En skog som sköter sig själv

Enkelt och tryggt

  1. Professionell rådgivning och stöd utifrån dina mål
  2. Hjälp med att planera och genomföra skötseln i din skog
  3. Du väljer själv hur mycket du vill ha hjälp med
  4. Du har full kontroll på vad som händer – ekonomisk och skogligt.
  5. Tryggt och smidigt för dig som bor långt från din skog eller inte orkar sköta den.
  6. Du får mer tid över till annat.

 

Därför ska du skaffa förvaltningsavtal

Vår kunskap till ditt förfogande

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv.

Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade entreprenörer som anpassar skötseln efter dina önskemål och din skogs förutsättningar. Vi har höga kvalitetskrav och genomför noggranna uppföljningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter