När du säljer skog i form av ett avverkningsuppdrag eller via leveransrotköp finns det möjlighet för dig att få ett förskott.

Ränta på utbetalade förskott

Ränta debiteras på det utbetalda beloppet från det datum förskottet betalas ut till ett år efter kontraktsdatumet, eller från det datum förskottet betalas ut till och med slutregleringsdatum, dock max ett år. Räntenivå fr om 1 jan 2019 är 0,0%

Underskott

Vi debiterar även ränta om ett underskott uppstår, dvs om du har fått ett för stort förskott utbetalt i förhållande till fastställd köpeskilling. Räntesatsen ligger fr om1 jan 2019 på 1,75%.

Uppdatering sker kontinuerligt och publiceras här på vår hemsida.

Vår samlade kunskap är din

Maximera intäkterna

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din virkesaffär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt om du väljer att få dina pengar utbetalade över flera år.

Betalningsplan

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter