Vi erbjuder en marknadsmässig ränta på de pengar du har i en betalningsplan hos oss och vi debiterar ränta vid förskottsutbetalning.

Ränta på innestående medel

Vi erbjuder en marknadsmässig ränta på de pengar du har i en betalningsplan hos oss och för de pengar som du har valt att reservera för kommande åtgärder, till exempel skogsvård och vägbyggnation, som vi ska utföra på din fastighet.

Gällande räntesats är 0,75%, från maj 2015, och det är i nivå med räntan för skogskonton. Räntan justeras kontinuerligt vid förändringar i marknaden och publiceras här på vår hemsida. Den ränta du får på de pengar du har innestående hos oss löper från och med en månad efter det att slutregleringen har gjorts. Räntan betalas ut årligen i januari.

Ränta på utbetalade förskott

När du säljer skog i form av en rotpost, ett avverkningsuppdrag eller via leveransrotköp finns det en möjlighet för dig att få ett förskott. Vi debiterar ränta på det utbetalda beloppet.

Ränta debiteras från det datum förskottet betalas ut till ett år efter kontraktsdatumet, eller från det datum förskottet betalas ut till och med slutregleringsdatum, dock max ett år. Vi debiterar även ränta om ett underskott uppstår. Dvs om du har fått ett för stort förskott utbetalt i förhållande till fastställd köpeskilling. Räntesatsen ligger från och med 1 maj 2015 på 1,75%. Uppdatering sker kontinuerligt och publiceras här på vår hemsida.

Karl Lind

Vår samlade kunskap är din

Maximera intäkterna

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din virkesaffär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt om du väljer att få dina pengar utbetalade över flera år.

Betalningsplan

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter