En del virke har för dålig kvalitet för att bli vare sig sågtimmer eller massaved och klassas då som vrak. Fråga om du får ersättning för vrak.