Karlolof Boman, virkesköpare Västerbotten
Namn

Karlolof Boman

Titel

Avdelningschef Skog - Köp - Inland

Telefon

0950-238 66

Mobil

070-186 01 32