Jan-Erik Jonsson, virkesköpare, Västerbottens skogsförvaltning.
Namn

Jan Erik Jonsson

Titel

Virkesköpare, Vilhelmina östra/Dorotea

Telefon

0940-379 51

Mobil

070-245 19 73