Jacob Carlsson, virkesköpare Västerbotten
Namn

Jacob Carlsson

Titel

Virkesköpare Robertsfors

Telefon

0934-397 43