Ansvarig för skogsbruksplaner Västerbotten
Namn

Andreas Karlstrand

Titel

Ansvarig för skogsbruksplaner

Telefon

080-15 83 76

Mobil

076-137 85 08