Namn

Magnus Bergman

Titel

Chef för teknik och digitalisering

Telefon

060-19 34 75