Namn

Hans Sundberg

Titel

avdelningschef för SCA egna avverkningslag

Telefon

0620-257 35