Thomas Jonsnäs Ångermanlands skogsförvaltning.
Namn

Thomas Jonsnäs

Titel

Virkesköpare, Kramfors

Telefon

0612-77 13 54

Mobil

070-171 10 87