Ingen känner din skog som du. Om du vill få tips på vilka åtgärder som kan öka värdet på din skog och öka din avkastning så finns vi här för dig. Tveka inte att kontakta oss för att höra mer om de skogliga tjänster som kan öka värdet på din fastighet.

Vi finns här för dig och din skog

  • Råd om åtgärder som ökar din skogs värde.
  • Utförande av åtgärder, t ex röjning, gallring och skogsvård.
  • Skaffa en skogsbruksplan som beskriver hur din skog ser ut och vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra och när.
  • Råd och hjälp när du vill sälja ditt virke.
Kontakta oss
Fråga oss!

Vår kunskap till ditt förfogande

Vårt mål är att du ska få ut så mycket som möjligt av din skog, oavsett om det handlar om tillväxt, naturvärden, pengar eller annat.

Under årens lopp har vi byggt upp erfarenhet och kunskap om hur vi ska bruka skogen ansvarsfullt och långsiktigt med hänsyn till mark, vatten och luft samt skapa goda förutsättningar för ett rikt djur- och växtliv. Vi arbetar tillsammans med erfarna och certifierade entreprenörer som anpassar åtgärderna efter dina önskemål och din skogs förutsättningar.

Som Europas största privata skogsägare är vi även aktiv inom olika nationella forskningsprojekt som syftar till att förbättra skogsbruket.

När du anlitar oss för att utföra arbete i din skog står vår samlade erfarenhet och kunskap till ditt förfogande.

Kunder berättar

Birgitta Velander, skogsägare som byggt skogsbilväg

Lönsam investering att njuta av
Med en väg blir mycket lättare att komma ut i skogen och så höjer det värdet på fastigheten. När man ska avverka blir avverkningskostnaden lägre om skotaren slipper köra så långt i skogen.

Christer Kjellberg skogsägare

Skogsbruksplanen väckte mitt intresse för skog
"Att skaffa en skogsbruksplan är det bästa jag har gjort. Tack vare planen har jag lärt känna vår skog och jag börjar förstå vilka möjligheter och värden som finns i den." Christer Kjellberg, skogsägare

Några tips

Gallring ökar värdet på din skog
Gallring kan liknas vid en pensionsförsäkring. Du gallrar för att få maximal avkastning när det är dags för slutavverkning. Gallringen ger skogen möjlighet att växa till sig och ge pengar när den är mogen.

Det är enkelt att ta ansvar
Vi uppmuntrar fler att certifiera sitt skogsbruk enligt FSC® och PEFC. Det är ett enkelt och bra sätt att ta ansvar för människor, miljö och ekonomi. Våra skogsbruksplaner är alltid förberedda för certifiering enligt FSC® och PEFC vilket gör det enkelt för dig att certifiera din fastighet.

Familj i skogen

Skörda framgångarna av ditt skogsbruk genom att avverka
Avverka gammal och torr skog och låt ny skog få växa fram. En gammal skog slutar växa medan en ung skog förräntas ett par procent varje år. Intäkten från avverkning av gammal skog kan återinvesteras i skogsfastigheten eller växa på ett bankkonto.

Kontakta oss

Läs mer om hur SCA arbetar med GDPR och hanterar personuppgifter