Världens första eltimmerbil med kapacitet på 80 ton levereras till SCA under sommaren. Sedan tidigare har bolaget investerat i eldrivna gaffeltruckar på vissa anläggningar och har för avsikt att fortsätta resan mot elektrifierade transporter. - Hållbarhet och minskade koldioxidutsläpp är viktigt för hela samhället, vilket gör att affären också är beroende av att vi driver på utvecklingen och går i första ledet för omställning genom de inköp vi själva gör, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Tidigare har SCA investerat i två elektrifierade gaffeltruckar som just nu ingår i ett pilotprojekt vid Bollsta sågverk för att utvärdera hur väl de kan svara upp mot sågverkens behov.  Motsvarande utveckling sker även när det gäller timmertransporter och SCA har tillsammans med Scania påbörjat arbetet med att ta en helt ny eldriven timmerbil i kommersiell drift. 
 
Eltimmerbilen, som levereras under sommaren, har en teknisk kapacitet på upp till 80 tons totalvikt. Förhoppningen är att den nya eltimmerbilen ska utgöra ytterligare ett innovativt steg på resan mot ett fossilfritt samhälle och kan köras med en totalvikt på 64 ton på allmän väg och 80 ton på privat väg. 
 
Efter leverans kommer fordonet att genomgå en rad tester för att under hösten tas i reguljär drift. Meningen är att eltimmerbilen ska transportera timmer på sträckan mellan virkesterminalen i Gimonäs och pappersbruket i Obbola utanför Umeå. 
 
- Vi har steg för steg lyckats minska vår klimatpåverkan på våra industrianläggningar och på samma sätt vill vi jobba systematiskt även med våra transportflöden. Den här timmerbilen ska bli världsunik och den första i sitt slag, så vi hoppas kunna ta ett stort första steg mot fossilfria timmertransporter, säger Jörgen Bendz, industriförsörjningschef på SCA. 

Att ersätta en enda fossildriven timmerbil med en likvärdig som drivs på el kan minska de årliga utsläppen på sträckan Gimonäs-Obbola med omkring 55 000 kilo koldioxid. 
 
- Nyttan blir naturligtvis gradvis allt större när fler timmerbilar ersätts och tekniken gör att dessa kan trafikera ännu längre sträckor. Att ersätta de allra tyngsta transporterna, som timmer och massaved, är en nyckelfaktor för ett hållbart transportsystem och därför kan den här timmerbilen bli en milstolpe i omställningen, säger Jörgen Bendz.   

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Foto: Isak Berglund Mattsson