ledamot av miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna