Fråga

Moderaterna

Svar

Det ska vara upp till skogsägaren att välja brukandemetod. Sveriges skogsägare gör redan i dag ett bra arbete och visar stor hänsyn till skogens naturvärden. Vi tror inte att det finns något att vinna på att myndigheterna går in och försöker detaljreglera detta.