Fråga

Kristdemokraterna

Svar

Vi anser att, i synnerhet när det gäller det privata skogsbruket med generellt sett betydligt mindre skogsskiften än bolagen och kyrkan, behövs ingen styrning kring skogsbruksmetod. Det kommer automatiskt att bli variation och i de fall trakthyggesbruk används blir hyggena relativt små.