Fråga

Vänsterpartiet

Svar

För att uppnå klimatmålen behöver skogens funktion som kolsänka bevaras de kommande decennierna, därför behöver kalhyggesbruket fasas ut. Vänsterpartiet har föreslagit ett ekonomiskt omställningsstöd till de skogsägare som ställer om sitt skogsbruk från trakthyggesbruk till kalhyggesfria bruksmetoder.