Fråga

Centerpartiet

Svar

Centerpartiet har i skogspropositionen förhandlat fram att myndigheterna ska bedriva kunskapsförmedling kring olika skogsbruksmetoder inklusive hyggesfritt skogsbruk. På så sätt kan fler få kunskap om olika metoder. Vill man som skogsägare ägna sig åt hyggesfritt skogsbruk ska man kunna göra det. I äganderätten så ingår rätten att bruka sin egendom inom de ramar som lagen medger.