Fråga

Socialdemokraterna

Svar

Med växande skogar och aktivt skogsbruk finns möjligheter att bygga mer i trä, öka takten i utbyten av plastmaterial och produktionen av bioenergi. Det står vi upp för i Sverige och på EU-nivå, där vi arbetar för att den svenska skogen ska få fortsätta att brukas hållbart.