Fråga

Moderaterna

Svar

Hur den svenska skogen brukas är frågor som ska avgöras i Sverige. Skogsägarna ska ha stor frihet att bruka skogen efter eget huvud. Vi ser med oro på de ökade ambitionerna att detaljreglera det svenska skogsbruketoch kommer att arbeta betydligt mer aktivt i EU än vad den här regeringen gjort, för att värna svenskt självbestämmande över skogen.