Fråga

Miljöpartiet

Svar

EUs klimatarbete och arbetet för biologisk mångfald bör påverka alla samhällssektorer, även skogsbruket. EUs skogsstrategi kommer att vara avgörande för att skogsbruket ska kunna utvecklas så att hela EU kan möta klimatutmaningen och naturkrisen. Själva skogsstrategin är inte bindande, skogspolitiken är fortfarande nationell. Men EUs klimatlag kommer att påverka alla samhällssektorer, inklusive skogen.