Fråga

Liberalerna

Svar

Förutsättningarna på skogsområdet är väsensskilda i EUs medlemsstater. Det är ett starkt argument för att det mesta inom området bör skötas på nationell nivå där kunskapen finns. Samtidigt finns en rad EU-regelverk som Sverige står bakom och som gäller framför allt ekosystemen i skogen. I den mån kommissionen anser sig behöva mer information om skogen i Europa bör den så långt det är möjligt samlas in via de existerande nationella myndigheterna. Skogsägarna ska inte behöva ägna sig åt någon dubbelredovisning.