Fråga

Kristdemokraterna

Svar

Vid senaste EU-valet drev KD: ”Make EU lagom again”. Vi anser att skogspolitiken gör sig bättre när det blir lokalt anpassat då skog ser så olika ut över EU och även över Sverige.