Fråga

Centerpartiet

Svar

Att detaljreglera användningen av all skogsmark är varken önskvärt eller görbart. Sverige har varit ett ledande exempel inom skogsvård och behöver bli en kraftfullare röst inom EU och driva på för att andra länder närmar sig våra höga krav på skogsområdet. Vi anser att alla politiska försök att detaljreglera svenskt skogsbruk på EU-nivå behöver motarbetas. EU-länderna borde i stället lära sig av svenskt skogsbruk.