Fråga

Socialdemokraterna

Svar

Nu är inte tiden att begränsa möjligheten till att bruka skogen. Skogen är vårt gröna guld som skapar jobb och tillväxt i hela landet. Den är en nyckel i klimatomställningen och för att bryta våra osunda beroenden i en alltmer osäker omvärld efter Rysslands aggression.