Fråga

Moderaterna

Svar

Vi måste tänka långsiktigt kring brukandet av skogen. Ett aktivt skogsbruk kan under en lång tid – för alltid – producera produkter som ersätter fossila alternativ i allt från byggmaterial till bränslen. Att bara låta skogen stå är betydligt sämre.