Fråga

Miljöpartiet

Svar

Tidsperspektivet och vilken strategi som krävs att nå klimatgränserna i Parisavtalet är centralt. Ökade avsättningar ger framför allt positiv nettoeffekt på kolinlagringen på kort och medellång sikt, och är därför en viktig strategi. Det finns också en stor potential att se över hur mer av kolet kan hållas bundet i långlivade produkter.