Fråga

Kristdemokraterna

Svar

Vi anser att ett klokt brukande av skogen, i likhet med hur svenskt skogsbruk bedrivits de senaste ca 30 åren, ger en större nytta för klimatet än att låta den stå obrukad. Utöver den direkta kolbindningen i hus och andra långvariga träprodukter medför substitutionen av andra material att koldioxidutsläpp undviks. Ett stopp för avverkningar skulle få oöverskådliga följder bl a i princip totalt byggstopp och slut på toalettpapper, stopp för mycket av den svenska framgångsrika fjärrvärmen mm.