Fråga

Centerpartiet

Svar

Centerpartiet vill se ett hållbart skogsbruk där vi inte avverkar hela tillväxten. En brukad skog binder mer kol än en obrukad skog. Trakthyggesbruk binder mer kol än blädningsbruk. Den stora vinsten uppstår genom substitutionseffekten. Ett avverkat träd kan användas till timmer och konstruktionsvirke. Från restprodukterna tillverkar vi papper, fasta och flytande biobränslen, hygienprodukter och många nya spännande produkter. För Sverige är det bästa om skogsägaren själv får bestämma.