Fråga

Miljöpartiet

Svar

När det gäller frågan om ersättning handlar det först och främst om att prioritera skogen i statsbudgeten och avsätta medel till ersättning till skogsägare. Tyvärr strök högerpartierna hela S-MP regeringens budgetsatsning på bland annat skydd av skog, vilket kommer drabba hundratals skogsägare som väntar på ersättning, och värdefulla skogar, inte minst fjällskogar, riskerar nu att avverkas. I uppgörelsen om skogen mellan S, MP och C anges tydligt att inga värdefulla skogar ska avverkas. Rent konkret innebär detta för MP att de skogar som Naturvårdsverket ringat in som värdefulla, men ännu ej skyddade, bör ges ett skydd. I samma proposition anges att fler flexibla skyddsformer ska tas fram, så frågan om skötsel beror bland annat på vem som är markägaren. Men tydligt är att många skogstyper är beroende av någon typ av skötsel, och att detta behov är mycket eftersatt idag.