Fråga

Kristdemokraterna

Svar

Grundregeln, enligt KD, är att skogsägaren har rätt till ersättning för arealer utöver ”normal hänsyn” vid avverkning. Det som ska bli föremål för skydd ska vara skyddsvärt, går alltså ej att säga en andel eller areal. Vi anser att skogsägaren ska vara den som i första hand bör utföra skötsel av skyddade områden.