Fråga

Centerpartiet

Svar

Formellt skydd ska i huvudsak ske genom markägarinitiativ. Skogsägaren ska ha rätt till 125 % av marknadsvärdet eller ha möjlighet att vara med i Sveaskogs markbytesprogram som Centerpartiet förhandlat fram. Det ska också vara möjligt att behålla ägandet, men få en ersättning för skogsägarens brukandebegränsning samtidigt som man behåller rätten till jakt och fiske, vedhuggning för husbehov och möjlighet att sätta upp en mindre stuga. Ersättning ska kunna sättas in på ett konto som liknar dagens skogskonto för att undvika marginalskatteffekter. Formellt skyddad skog i form av nationalparker och naturreservat sköts av staten, kommunen eller regionen.