Fråga

Sverigedemokraterna

Svar

Sveriges skogar ägs till övervägande del av enskilda ägare. Den svenska modellen för skogsskötsel bygger på att det på samma marker bedrivs både skogsbruk och naturvård, denna ordning vill vi värna. Om mer skogar skyddas helt från brukande, kommer intensiteten på brukandet att behöva öka kraftigt i de övriga skogarna. Vi är övertygade om att det är fel väg att gå. Vi är sålunda kritiska mot en fortsatt uppdelning i intensivt brukade respektive totalskyddade skogar, såsom pågått under nuvarande regering. I dag är det alltför vanligt att ägare fråntas rätten att bruka delar av sin skog, med eller utan ersättning. Detta är orimligt av en lång rad skäl där äganderätt, likhet inför lagen, sysselsättning, tillgång till industriråvara för hållbara produkter och brukade landskap bara är några.