Fråga

Moderaterna

Svar

Moderaterna vill att äganderätten stärks, till exempel genom att skydd av natur sker frivilligt och att det alltid betalas ersättning. För oss är det viktigt att Sveriges skogsägare får frihet att bruka sin skog efter eget huvud. Den modellen har lett till ett skogsbruk som i dag kombinerar hög produktion med hög naturhänsyn.