Fråga

Miljöpartiet

Svar

Det är oerhört positivt att Sverige har många små skogsägare. Vi vill att skogsägare som avsätter skog för skydd lättare ska få ersättning, och ersättningen ska vara skälig. Men debatten om äganderätten har tyvärr handlat om att hela skogsnäringen lättare ska komma undan sitt miljöansvar. Det tar vi avstånd ifrån.