Fråga

Liberalerna

Svar

Skogspolitiken har två mål: miljömålet och produktionsmålet. De måste balanseras. Ekosystemen ska må bra och antalet hotade arter ska minska samtidigt som skogsbruket bedrivs effektivt och förser samhället med de produkter som vi är så beroende av. Utan engagerade skogsägare vore det omöjligt att arbeta med båda målen samtidigt. Det är skogsägarna som känner sin skog. De allra flesta vill också skydda värdefulla miljöer och förbättra situationen för skogens arter. De senaste två mandatperioderna har regeringen beskrivit skogsägarna som ett problem. Det har skapat en polarisering där skogens intressenter har blivit misstänksamma mot varandra.