Fråga

Kristdemokraterna

Svar

Vi anser att normen om frihet under ansvar och Skogsvårdslagens avvägning mellan produktion och naturvård i allt väsentligt har varit en fungerande politik och lagstiftning. Vi ser att förutsättningarna för skogsbruk kringskärs allt mer, vilket redogörs för i kommande frågor.