Fråga

Vänsterpartiet

Svar

Vi delar inte bilden att äganderätten urholkats då inga beslut tagits i riksdagen i syfte att den ska försvagas. Självfallet ska skogspolitiken tillämpas rättssäkert och vi värnar den grundlagsskyddade äganderätten. När det gäller hur skogsbruk ska få bedrivas och vad som behöver skyddas så anser vi att det är en angelägenhet för hela samhället, inte bara den enskilda skogsägaren.