Fråga

Vänsterpartiet

Svar

Skogsråvara är en ändlig resurs och måste produceras mer hållbart. Vi kan inte överutnyttja naturens resurser som vi gör i dag. Samtidigt som produktion sker med minskad påverkan på biologisk mångfald och klimat måste återvinning och återanvändning av varor stärkas genom styrmedel och incitament.