Fråga

Moderaterna

Svar

I debatten glöms det ofta bort att produktionen av skogsråvara är en förutsättning för att lyckas med den gröna omställningen. Det krävs bättre balans mellan möjligheten att bruka skogen aktivt och de krav som ställs. Vi vill till exempel se över några av Sveriges miljömål, som i dag är så långtgående att de i praktiken inte kan nås och därför innebär alltför stora restriktioner på jord- och skogsbruk.