Fråga

Liberalerna

Svar

Efterfrågan på skogsråvara och därmed också konkurrensen om den ökar i takt med att olika branschen försöker göra sig kvitt fossil råvara. Dessutom finns det ett behov av att skydda mer skog. Ekvationen går inte ihop. Den skogsråvara som finns behöver användas så att den får ett så högt förädlingsvärde som möjligt och binder kolet så länge som möjligt. Det är viktigt att inte införa subventioner till viss användning som kan konkurrera ut annan användning som egentligen vore högre prioriterad. Skogsråvara kommer också att behöva kompletteras eller ersättas. Till exempel kräver den del av transportsektorn och industrin som inte kan elektrifieras stora mängder biomassa. Alla dessa behov kommer inte att kunna mötas. Därför behöver biobränslen och bioråvara kompletteras med kolväten som framställts syntetiskt från infångad koldioxid och vätgas. Trycket mot ett ökat förädlingsvärde borgar för en ökad lönsamhet för skogsbruket även om uttaget skulle minska något.