Fråga

Kristdemokraterna

Svar

Mängden skog ökar så det bör vara möjligt även framledes att avverka liknande volymer som under de senaste decennierna. Vi anser att Artskyddsförordningen måste skrivas om så att den möjliggör samma form av skogsbruk som de senaste decennierna.