Fråga

Centerpartiet

Svar

Skogen har flera viktiga uppgifter och den viktigaste inom de närmaste decennierna är att skogen kommer vara en viktig del av klimatomställningen. Sverige behöver öka tillväxten i skogen och det kan ske genom flera sätt. Genom att röja, gallra och bruka våra skogar kan vi öka tillväxten. Gödning i flera steg skulle kunna öka tillväxten. Regelkrånglet i skogssektorn måste minskas. Avsättning av mer skyddad mark måste ske med stor försiktighet.