Fråga

Sverigedemokraterna

Svar

Med världens högsta drivmedelspriser så vill vi sänka reduktionsplikten från 30 till 5 procent. Det skulle fortfarande med marginal motsvara den svenska produktionen av biobaserade bränslen, men medge stora sänkningar av dieselpriset. På sikt behövs även eldrivna tunga transporter. Antagligen är vätgas den energibärare som är bäst lämpad för tunga transporter, varför Sverige nu måste satsa på utveckling av denna teknologi. Vi ser vidare att skattesänkningar, budgetsatsningar, ökade avdragsmöjligheter, regeländringar och utredningar behövs för att åstadkomma ett än starkare och än mer miljö- och klimatanpassat svenskt skogsbruk utan att äventyra ekonomin.