Fråga

Socialdemokraterna

Svar

På kort sikt har vi nu, på grund av höga bränslepriser till följd av Rysslands krig mot Ukraina, för jord och skogsbruk under ett år föreslagit kraftigt sänkt dieselskatt. Reduktionsplikten är viktig och vi behöver därför samtidigt fortsätta bygga ut produktionen av biodrivmedel. Men vi behöver modiga investeringar i mer järnväg så att långväga gods inklusive timmer kan fraktas klimatsmart.