Fråga

Moderaterna

Svar

Alla transporter måste ställas om till fossilfrihet, och nyckeln till det är elektrifiering. Därför måste vi satsa mer på att bygga ut elproduktion, elnät och laddinfrastruktur. Vi har avsatt en hel miljard mer än regeringen för detta i budgeten. Samtidigt kommer elektrifieringen att gå olika fort för olika trafikslag, och därför är det också viktigt att vi ser till att det finns hållbara biodrivmedel som kan ersätta bensin och diesel. Här krävs mycket mer arbete för att få i gång mer produktion, och en viktig del i det är att inte begränsa hur skogen kan bidra med råvara.